JFSHK var på frilufsmässan med monter under de tre dagarna  25-26-27/7.

presentation Fäviken

Malin Aspaas & Helle Sörensen

Montern var förlagd på Hundtorget där andra hund/rasklubbar fanns beskådliga.

Aktiviteter och föreläsningar fortlöpte under hela dagarna i området med inriktning av aktiva/arbetande hundar.

Klubben höll föredrag under fredagen a`15 min av Helle Sörensen.

Under dagarna var det jämn ström av nyfikna som titta på utrustning och som ställde frågor.

Försäljning av hundtossor och information delades ut till besökare i montern.

Att nämna är nya hedersmedlemmen Turid Selbekk som ställde upp med kort varsel under lördagen,

då vi var kort om folk i montern.

Presentation Turid

Turid Selbekk

Utifrån värmeböljan som var hade vi inga hundar med i montern.

Dessa dagar är ett bra tillfälle att marknadsföra klubben och dess aktiviteter.

Med detta, se hopp om nya människor och medlemmar på våra träffar i framtiden.

Vid pennan: Malin