Kallelse till årsmöte JFSHK – 6 november kl15:30 i Folkets Hus Strömsund (+ digitalt)

Det blev senare än planerat av olika anledningar men styrelsen kallar härmed till årsmöte.

Vi hälsar alla JFSHK-medlemmar varmt välkomna till detta möte söndagen den 6. november kl 15:30-17:00 i Folkets Hus, Strömsund. Klubben bjuder på fika.

Eftersom vi är medvetna om att Strömsundsbron är stängd på helger och att det för vissa andra är en lång bilresa från andra delar av länet/landet, kommer vi även att erbjuda möjligheten att närvara vid årsmötet digitalt. En inloggningslänk för detta skickas senare.

Jämtlandsfjällens Släddhundklubb – årsmöte 22.11.06 kl15:30

Dagordning: 

 1. Mötes öppnande 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 3. Val av 2 protokollsjusterare
 4. Fastställande av röstlängd – närvarande på årsmötet 
 5. Fastställande av dagordning 
 6. Mötets utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 8. Kassarapporten 
 9. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfriheten för styrelsen 
 10. Val av nya representanter till styrelsen 
 11. Val av revisorer 
 12. Val av valberedare 
 13. Aktivitetsplanering 2022/2023 
 14. Övriga frågor 
 15. Mötet avslutas