Medlemskap

Du är lika välkommen till oss oavsett vad du har för ambitioner och hur många eller vilken typ av hundar du har. Vi har aktiviteter som passar de flesta önskemål, även för dig som inte har en enda hund, ännu!!

Vi är cirka 100 medlemmar varav knappt häften har tävlingslicens. Majoriteten av de licensierade förarna tävlar i mellan och långdistanstävlingar, och alla har sina hundar för rekreation, som en god kamrat på fjällturer och utflykter.

På denna hemsida kan medlemmar logga in och delta med kommentarer, få information och bidra med inlägg m.m. Denna sida är ett mycket effektivt sätt att snabbt komma i kontakt med de flesta av klubbens medlemmar för att annonsera ut meddelanden om klubbträffar, fjällturer och andra aktiviteter som anordnats spontant och med kort varsel.

Medlemsavgift (kommer att gälla fr.o.m. 1 juli 2018 t.o.m. 30 juni 2019)
Vuxen 200:-
Familj 300:-
Ungdom <18 år 100:-
Avgiften sätts in på PG 634 23 68-5

IBAN: SE95 9500 0099 6042 6342 3685

BIC: NDEASESS

Nya medlemmar anger personnummer, namn, adress, telefon nr och gärna också e-postadress (så att vi t. ex. kan mejla ut påminnelse när det är dags att förnya medlemskap eller licens). Medlemmar sedan tidigare anger personnr, e-postadress och uppdaterar adress eller telefonnummer ifall dessa ändrats under året.

OBS! När du betalar din medlemsavgift till klubben eller betalar för licensen, skicka samtidigt ett mail till klubbens medlemsansvarig (nadia02ck@hotmail.com) för snabbare hantering!

Är du osäker om du har betalat ditt medlemskap för innevarande år, kan du enkelt se om ditt namn finns publicerat på listan under kategorin ”Våra medlemmar” till vänster på hemsidan. Listan uppdateras i takt med att medlemsavgifterna betalas in.

LICENS

  • Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2018-07-01 – 2019-06-30 är 250 kr.

    Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att

    • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2018 hör till samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2019
    • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2018 hör till samma säsong, som tävlingar på barmark i maj 2019.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den klubb man vill tävla för. Ungdomar under 15 år behöver inte lösa licens.

Avgiften sätts in på PG 634 23 68-5
Ange personnummer, namn, adress, telefon och ange att det gäller licens.

Licensen  är inte bara ett måste för att få tävla på officiella draghundstävlingar utan gäller även som försäkring vid träning m.m. Så lös licens i god tid, vänta inte till dagen före du ska köra din första tävling för säsongen innan du löser din licens.

OBS! När du betalar för licensen, skicka samtidigt ett mail till klubbens medlemsansvarig (nadia02ck@hotmail.com) för snabbare hantering!