Medlemskap JFSHK

Medlemsavgift och avgiften för tävlingslicens (gäller t.o.m. 30 juni 2024) sätts in på

PG: 634 23 68-5

Swish: 123-537-55-97

Vuxen: 200 kronor
Familj: 300 kronor
Ungdom <18 år: 100 kronor

För dig med utländsk bank gäller:

IBAN: SE95 9500 0099 6042 6342 3685

BIC: NDEASESS

Nya medlemmar mailar personnummer, namn, adress, telefonnr till medlemskap@jfshk.se i samband med betalningen. Medlemmar sedan tidigare uppger adress eller telefonnummer ifall dessa ändrats under året.

Glöm inte att uppge vilka familjemedlemmar som familjeavgiften gäller för!

Är du osäker om du har betalat ditt medlemskap för innevarande år, kan du enkelt se om ditt namn finns publicerat på http://www.jfshk/?p=13234. Listan uppdateras i takt med att medlemsavgifterna betalas in.

För dig som vill tävla den kommande vintern:

Tävlingslicenser (2023-2024)

Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2023-07-01 – 2024-06-30 är 250 kr.

Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att

  • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2023 hör till samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2024
  • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2023 hör till samma säsong, som tävlingar på barmark i maj 2024.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den förening man vill tävla för.

Avgiften används av SDSF till sådant som har med tävlingarna att göra, t.ex. domarutbildning, anmälningssystem, tävlingskalender, etc. I licensen ingår också en försäkring, som gäller vid tävling, organiserad träning och prova-på verksamhet anordnad av medlemsföreningarna. Mer om försäkringens villkor finns här (länk till Folksam).

Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade. För att ungdomar ska kunna anmäla sig via databasen skickar man ett mail till sdsf@draghundsport.se.

Tävlar man enbart i Motionsklass, så behöver man ingen licens, de tävlande är då försäkrade via föreningen ansluten till SDSF.

Tävlingslicensavgiften (250 kr)
Ange personnummer, namn, adress, telefon och ange att det gäller licens. För snabbare hantering, kontakta medlemsansvarig.

För mer information angående tävlingslicenser: http://www.draghundsport.se/sv/121