årsmöte

Årsmötet kommer i år att samköras med Amundsens Funktionärs middag!

VAR & NÄR? Det blir på Big River Camp i Storåbränna Lördagen den 30 Maj. Årsmötet öppnas kl. 15.00, följt av en bensträckare för att sedan äta gemensamt på Amundsens Funktionärsmiddag kl.18.00!

120 SEK / person för middagen, anmälan görs via SMS till Gunilla på telefon: 0730-567635. Anmälan ska vara inne senast DEN 22 MAJ!!

Träningsmöjligheter finns, Badtunna & Bastu finns (bokas innan), Fullständiga Rättigheter finns & Övernattningsmöjligheter finns. Givetvis kommer även väldigt trevliga medlemmar från JFSHK att finnas på plats!


 

jfshk

Dagordningen ser ut som följer:

(med reservation för ändringar)

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande & sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden skall justera protokollet.

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om mötet utlyst i god tid

6. Fastställande av dagordning

7. Föredragning av Årsredovisning, Verksamhetsberättelse & Revisionsberättelse

8. Beslut:

a) Om fastställande av resultat & balansräkning

b) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Val av:

a) Ordförande för en tid av 1 år (Ami Palm sitter nu)

b) Revisor & Revisor suppleant för en tid av 1 år (Curt Olof Claesson & Maria Karlsson sitter nu)

c) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år (Karolina Olsson & Paula Mickelsson sitter nu)

11. Behandling av styrelsens förslag & inkomna motioner

12.SDSF Stämman (Johan Särnheim & Martin Wagenius är anmälda)

13. Amundsen – Mid Scandinavium Sleddog Race

14. Verksamhetsplan för 2015-2016, FÖRSLAG mottages, vad vill VI att det ska hända inom klubben?

15. Övriga frågor

a) Profilprodukter

b) Hemsida & Facebook

c) Klubbstugan

d) Ändring av Bokföringsår, fördelar & Nackdelar?

e) Motion & Luciamöte

f) Hundsockar


 

Är något felskrivet eller saknar du någon punkt eller något annat? Hör gärna av dej, ta kontakt med någon av oss i styrelsen!

Vi hoppas givetvis att just DU & NI kommer, det blir så mycket trevligare då! 😉

Önskar er ALLA en trevlig vår & så ses vi på Årsmötet!

mat emmamaria musher

 

 

En reaktion på “Årsmöte

Lämna ett svar