Avgående ordgörande AnnMarie Palm hälsade de ca 15 närvarande medlemmarna välkomna och öppnade mötet genom att nämna många av de fina resultat klubbens medlemmar presterade i tävlingsspåren under den gångna säsongen. Hon uppmärksammade också årets ungdom: Ronja Persson som deltog i flera tävlingar samt värvade in två nya medlemmar i klubben, årets sponsor: Gunvor Göransson (Gunillas farmor) som fortfarande köper Bingolotter via JFSHK, årets medie- och linsluns: Ronja Persson som förekommit i flera tidningsartiklar samt årets ”långkörare”: Nicklas Blom som deltagit och kommit i mål i Femund400, Finnmarksløpet 500 km och Beaver Trap Trail 350.

Genomgången av ekonomin visar att klubben går plus minus noll men att kontot för Amundsen Race visar ett plusresultat (ca 125 000 kr). I och med att bokföringsåret har ändrats, blev intäkterna via medlemsavgiften för perioden 2015-05-01 till 2015-12-31 mycket låga, vilket borde bli annorlunda för innevarande år, förutsatt att alla medlemmar kommer ihåg att betala medlemsavgiften för 2016.

Verksamhetsberättelsen tog upp de olika aktiviteterna som arrangeras i klubbens regi samt medlemmarnas olika tävlingsframgångar under den gångna säsongen.

Årsmötet valde Johan Sernheim till ny ordförande med Anita Wetter och Paula Mickelsson som nya ledamöter. Till ny revisor valdes Mats-Erik Selander och valberedningen består nu av Jimmy Pettersson och Jan-Åke Persson.

Följande aktivititer kommer att arrangeras under det kommande år:

Vårträff i Stekenjokk, 5 maj, arrangörskommitté: Jan-Åke Persson

Västgård Game Fair, 29-31 juli, arrangörskommitté: Malin Aspaas

Höstträff i Norderåsen, arrangörskommitté: AnnMarie Palm, Jimmy Pettersson och Johan Sernheim

Luciaträff (i Lillholmsjö eller Skärvången), mitten på december, arrangörskommitté: Anita Wetter

Ett önskemål om att arrangera något KM eller medeldistanstävling på de befintliga spåren i Lillholmsjö har också diskuterats.

 

Årsmötets deltagare var överväldigande positiva till att Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race är en bra aktivitet för klubben och flera medlemmar ställer sig positiva till att hjälpa till med att arrangera tävlingen men det saknas fortfarande en tävlingskoordinator, någon som vill bli ”spindeln i nätet”. Möjlighet att hitta en projektanställd via Arbetsförmedlingen lyftes fram. Första steget mot att åter ge tävlingen liv blir att tillkalla ett möte senare i vår där alla, från aktiva hundförare till medlemmar i klubben samt tidigare funktionärer blir inbjudna.

Övriga frågor:

Det finns gott om tygmärken med klubbens logo till försäljning.

Pernilla West ställer upp som ansvarig för hemsida.

Behov att ändra reglerna hos Jordbruksverken för storleken på transportboxarna: det är ju egentligen farligt för hundarna att de ska kunna stå i boxarna under transport!

Skriva en motion till årsstämman om att JFSHK föreslår SDSF att ansöka medlemskap i Svensk Friluftsliv.

Lagret på hundsockar i storlek Medium börjar sina.

Vilka förmåner utöver prisvärda hundsockar och fri körning på spåren i Lillholmsjö kan JFSHK erbjuda sina medlemmar?

Mats-Erik Selander och Gunilla Jonsson avtackades för väldigt lång och trogen tjänst inom klubben. Årsmötet tackade också AnnMarie Palm för sina två år som pigg och aktiv ordförande i föreningen.

 

HIPP, HIPP, HURRA! JÄMTLANDSFJÄLLEN SLÄDHUNDKLUBB FYLLER 25 ÅR I ÅR!

 

Detta är mina högst subjektiva anteckningar från årsmötet. För mer utförlig information hänvisar jag till det officiella protokollet från mötet. 

Nadia CK

Samling kl 09.00 i Vallbo

Jag tänker göra en lite fjällvandring och tycker det skulle vara kul om det var fler från klubben som ville följa med.
Vi vandrar upp mot Isdalen och Pyramiderna, övernattar i tält en natt för att sedan återvända till Vallbo.

Ingen föranmälan, bara om som du e! :)

image

Vi ses för en härlig hösttur till fjälls
Malin Aspaas /JFSHK

Nu har den nya styrelsen haft sitt första styrelsemöte och konstituerat styrelsen.
Den nya styrelsen ser ut så här

Ordförande:            Mats-Erik Selander
Vice ordförande:     Malin Aspaas
Sekreterare:           Ann Marie Palm
Kassör:                    Gunilla Jonsson
Ledamot:                 Johan Sernheim

Vi pratade igenom och kom överens om hur vi vill driva arbetet i styrelsen och i klubben.
Vi utgick från de diskussioner vi hade under årsmötet om att styrelsens huvudsakliga uppgift är att stötta och samordna och INTE är att att anordna alla aktiviteterna i klubben.
Vi vill att de aktiviteter som klubben har under året skall vara aktiverad och arrangerad av klubbens medlemmar. Antingen som en enklare aktivitet som en enskild medlem anordnar eller där vi går samman i en arrangörsgrupp som står för arrangemanget. Styrelsen fungerar som en stöttande, samordnande och ansvarande tillgång och kan hjälpa till med kontakt mot medlemmar, förbundet och eventuellt andra myndigheter.

Det vi vi vill jobba med det vi anser vara styrelsens uppgifter är:

  – att samordna och strukturera arbetet inom klubben
  – att sköta kontakten mot medlemmar, SDSF och myndigheter
  – att uppmuntra, stötta och hjälpa medlemmar som har idéer på aktiviteter så att vi kan få igång en medlems aktiverad aktivitetsplan för året.
  – att vara ansvarig för den verksamhet som arrangeras inom klubben följer de regler och förordningar som gäller för verksamheten.
  – att sköta medlemsrekrytering, medlemsregistrering och inbetalning av licenser till SDSF
  – att förvalta klubbens tillgångar 
  – att aktivt jobba för att vi ska sprida en positiv bild av slädhund sporten och vikten av god hundhållning.

Då vi inte längre har Dragbladet kommer hemsidan att vara klubbens officiella plats för information. Vi har fortfarande ingen webmaster utan styrelsen kommer gemensamt att försöka hålla sidan levande, men vi behöver er hjälp med kommentarer, uppslag och bilder att publicera.
Vi kommer också att använda klubbens Facebook sida för att snabbt få ut information.

Vi i styrelsen tackar för förtroende och ser fram ett roligt och innehållsrikt år, och uppmuntrar ALLA att komma med förslag och idéer på aktiviteter som vi  kan fylla året med.

//Mats-Erik

Nu är det dags för vår årliga arbetshelg i Lillholmsjö.
Vi behöver hjälpa till med att titta över spåren med lite mindre röjning men framförallt spå behöver vi byta ut spårmärkningen som börjat bli lite sliten.

Anmäl dig till Gunilla eller logga in och anmäl dig här på hemsidan under aktiviteter. Så vi vet hur många vi blir och kan planera arbetet lite bättre.

Gunilla tel 073-056 76 35  eller gillag@

Vi har fått en inbjudan till en gemensam träningshelg i Norråker.

Passa på och åk dit för att träna hundarna tillsammans med andra, vaccinera dina hundar eller kanske bara umgås se och lära.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rickard och Lena Harrysson bjuder in till

”Inge” Drag 5-7 oktober

 

En social helg där tanken är att träffas, umgås, prata hund och smida planer inför stundande vinter! Alla är välkomna med eller utan hundar.

Plats: Inge. Inge ligger ca 2 km utanför Norråker längs älven. Här finns gott om tältplatser och plats för hundar. Det finns utedass, grillplats och vatten vid rastplatsen. Det finns goda träningsmöjligheter på skogsbilvägar direkt från rastplatsen och det går köra med alla slags fordon.

Loppis: Har ni utrustning och prylar till salu? Ta med!

Vaccination: Fjällveterinären finns på plats och vaccinerar hundar. Ring och meddela antal hundar du vill vaccinera i förväg till 0670-10909

Mer info får du av Rickard Harrysson 070-3982510

eller Lena Harrysson 070-5497269