Medlemskap och licens för 2021-2022

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Medlemskap
  • Inlägget ändrades senast:2021/12/12

Medlemsavgift och avgiften för tävlingslicens (gäller t.o.m. 30 juni 2022) sätts in på PG 634 23 68-5 eller swishas till 123-1131804.
Vuxen: 200 kronor
Familj: 300 kronor
Ungdom <18 år: 100 kronor

För dig med utländsk bank gäller:

IBAN: SE95 9500 0099 6042 6342 3685

BIC: NDEASESS

Nya medlemmar mailar personnummer, namn, adress, telefonnr till medlemskap@jfshk.se i samband med betalningen. De personer som är medlemmar sedan tidigare uppger endast adress eller telefonnummer ifall dessa ändrats under året.

Glöm inte att uppge vilka familjemedlemmar som familjeavgiften gäller för!

Tävlingslicensavgiften (250 kr) sätts in på PG 634 23 68-5 eller swishas till 123-1131804.

Ange personnummer, namn, adress och att det gäller licensen. För snabbare hantering, kontakta medlemsansvarig.

 Är du osäker om du har betalat ditt medlemskap eller licensavgift för innevarande år, kan du enkelt se om ditt namn finns publicerat på http://www.jfshk.se/?p=1218. Listan publiceras på hemsidan under menyraden ”Om JFSHK” i kategorin ”Våra medlemmar” och uppdateras i takt med att medlemsavgifterna betalas in.

 

För dig som vill tävla den kommande vintern:                                                                                            

Tävlingslicenser (2021-07-24)

Förbundsstyrelsen har beslutat att tävlingslicensavgiften för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 är 250 kr.

Draghundsportens säsong sträcker sig från 1 juli till 30 juni, vilket betyder att

  • tävlingar på snö (Slädstil och Nordisk stil) under t.ex. december 2020 hör till samma säsong, som tävlingar på snö i mars 2021
  • tävlingar på barmark (Barmarkstil) under t.ex. oktober 2020 hör till samma säsong, som tävlingar på barmark i maj 2021.

Tävlingslicensen är en licens för att få tävla på officiella draghundstävlingar i Sverige. Man löser licens för den förening man vill tävla för.

Avgiften används av SDSF till sådant som har med tävlingarna att göra, t.ex. domarutbildning, anmälningssystem, tävlingskalender, etc. I licensen ingår också en försäkring, som gäller vid tävling, organiserad träning och prova-på verksamhet anordnad av medlemsföreningarna. Mer om försäkringens villkor finns här (länk till Folksam).

Ungdomar under 15 år behöver ingen licens, då deras medlemskap i en förening ansluten till SDSF, gör att det är fritt för dem att tävla och medlemskapet gör att de också är försäkrade. För att ungdomar ska kunna anmäla sig via databasen skickar man ett mail till sdsf@draghundsport.se.

Tävlar man enbart i Motionsklass, så behöver man ingen licens, de tävlande är då försäkrade via föreningen ansluten till SDSF.

Ska man tävla utomlands, skall detta rapporteras in till kansliet på e-postadress: sdsf@draghundsport.se med namn, personnummer, adress, telefonnummer samt arrangör, tävlingsort och land.

Om du behöver ett licensintyg så beställs även detta via: sdsf@draghundsport.se.

För mer information angående tävlingslicenser: http://www.draghundsport.se/sv/121