Kort Rapport fråm Årsmötet!

Ett 20- tal medlemmar samlades Lördagen den 28 Juni när Jämtlandsfjällens slädhundsklubb kallade till årsmöte. Extra roligt var det att 2 nya ansikten dök upp: Jenny Wickström & Emma Bergstrand. Klubben Välkomnar er & hoppas att få se er mer av er i samband med fler aktiviteter framöver!

Under årsmötet avhandlades sedvanliga handlingar såsom klubbens ekonomi & verksamhetsberättelse. Till ny ordförande det kommande året var mötet eniga om att välja AnnMarie ”Ami” Palm.

Den punkten på dagordningen som vållade längst diskussion var Amundsen – Mid Scandinavium Sled Dog Race. Tävlingen är uppskattad bland förare & funktionärer, ekonomin är stabil. Problemet är att för få har engagerade i att planera & arrangera tävlingen. Dessa personer har varit eldsjälar som har gett allt, men till slut har deras ork tagit slut. Därför fick alla som deltog på årsmötet i uppdrag att fundera på nya & fler personer, både inom & utanför klubben, som med entusiasm & engagemang skulle kunna tänka sej att fortsätta driva tävlingen.

På mötet bestämdes också att JFSHK kommer att ha en monter på kommande Fäviken Game Fair (25-26-27 Juli) Malin Aspaas tog på sej ledarrollen för det.

Fler hundsockar kommer att beställas & säljas till  klubbens medlemmar till ett förmånligt pris.

Det pratades ocksåom årets aktiviteter, Fäviken Game Fair, Luciaträff, Höstträff och Avslutningsträffen, (Träning & Trevligheter) m.m. Datum & plats kommer längre fram att synas här på JFSHK.se & klubbens Facebook sida.

Efter mötet tändes grillarna & merparten av medlemmarna stannade kvar för att grilla medhavd mat, äta & umgås runt det långbord som dukats upp ute i solen.

musher  mat altan emma maria Innan mötet stack Maria & Emma ut med sina hundar.

Text: Nadia Christoffersen

Foto: Malin Aspaas