Category: Mötesprotokoll mm

Rapport från styrelsemöte i Skärvången 2016-04-29

Följande punkter togs upp på styrelsemötet: Konstituerande av den nya styrelsen. Snabb genomgång av förra årets matrikel och beslut att kontakta de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2016. Firandet av 25 årsjubileum för JFSHK: anordna en grill- och föreläsningskväll under sommaren. Upptaktsmöte för Amundsen Race under våren. Läs mer