Rapport från styrelsemöte i Skärvången 2016-04-29

Följande punkter togs upp på styrelsemötet:

  • Konstituerande av den nya styrelsen.
  • Snabb genomgång av förra årets matrikel och beslut att kontakta de medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2016.
  • Firandet av 25 årsjubileum för JFSHK: anordna en grill- och föreläsningskväll under sommaren.
  • Upptaktsmöte för Amundsen Race under våren.