Rapport från årsmötet den 16 april 2016 i Storåbränna

Avgående ordgörande AnnMarie Palm hälsade de ca 15 närvarande medlemmarna välkomna och öppnade mötet genom att nämna många av de fina resultat klubbens medlemmar presterade i tävlingsspåren under den gångna säsongen. Hon uppmärksammade också årets ungdom: Ronja Persson som deltog i flera tävlingar samt värvade in två nya medlemmar i klubben, årets sponsor: Gunvor Göransson (Gunillas farmor) som fortfarande köper Bingolotter via JFSHK, årets medie- och linsluns: Ronja Persson som förekommit i flera tidningsartiklar samt årets ”långkörare”: Nicklas Blom som deltagit och kommit i mål i Femund400, Finnmarksløpet 500 km och Beaver Trap Trail 350.

Genomgången av ekonomin visar att klubben går plus minus noll men att kontot för Amundsen Race visar ett plusresultat (ca 125 000 kr). I och med att bokföringsåret har ändrats, blev intäkterna via medlemsavgiften för perioden 2015-05-01 till 2015-12-31 mycket låga, vilket borde bli annorlunda för innevarande år, förutsatt att alla medlemmar kommer ihåg att betala medlemsavgiften för 2016.

Verksamhetsberättelsen tog upp de olika aktiviteterna som arrangeras i klubbens regi samt medlemmarnas olika tävlingsframgångar under den gångna säsongen.

Årsmötet valde Johan Sernheim till ny ordförande med Anita Wetter och Paula Mickelsson som nya ledamöter. Till ny revisor valdes Mats-Erik Selander och valberedningen består nu av Jimmy Pettersson och Jan-Åke Persson.

Följande aktivititer kommer att arrangeras under det kommande år:

Vårträff i Stekenjokk, 5 maj, arrangörskommitté: Jan-Åke Persson

Västgård Game Fair, 29-31 juli, arrangörskommitté: Malin Aspaas

Höstträff i Norderåsen, arrangörskommitté: AnnMarie Palm, Jimmy Pettersson och Johan Sernheim

Luciaträff (i Lillholmsjö eller Skärvången), mitten på december, arrangörskommitté: Anita Wetter

Ett önskemål om att arrangera något KM eller medeldistanstävling på de befintliga spåren i Lillholmsjö har också diskuterats.

 

Årsmötets deltagare var överväldigande positiva till att Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race är en bra aktivitet för klubben och flera medlemmar ställer sig positiva till att hjälpa till med att arrangera tävlingen men det saknas fortfarande en tävlingskoordinator, någon som vill bli ”spindeln i nätet”. Möjlighet att hitta en projektanställd via Arbetsförmedlingen lyftes fram. Första steget mot att åter ge tävlingen liv blir att tillkalla ett möte senare i vår där alla, från aktiva hundförare till medlemmar i klubben samt tidigare funktionärer blir inbjudna.

Övriga frågor:

Det finns gott om tygmärken med klubbens logo till försäljning.

Pernilla West ställer upp som ansvarig för hemsida.

Behov att ändra reglerna hos Jordbruksverken för storleken på transportboxarna: det är ju egentligen farligt för hundarna att de ska kunna stå i boxarna under transport!

Skriva en motion till årsstämman om att JFSHK föreslår SDSF att ansöka medlemskap i Svensk Friluftsliv.

Lagret på hundsockar i storlek Medium börjar sina.

Vilka förmåner utöver prisvärda hundsockar och fri körning på spåren i Lillholmsjö kan JFSHK erbjuda sina medlemmar?

Mats-Erik Selander och Gunilla Jonsson avtackades för väldigt lång och trogen tjänst inom klubben. Årsmötet tackade också AnnMarie Palm för sina två år som pigg och aktiv ordförande i föreningen.

 

HIPP, HIPP, HURRA! JÄMTLANDSFJÄLLEN SLÄDHUNDKLUBB FYLLER 25 ÅR I ÅR!

 

Detta är mina högst subjektiva anteckningar från årsmötet. För mer utförlig information hänvisar jag till det officiella protokollet från mötet. 

Nadia CK